Υπηρεσίες

Υπεύθυνα και επαγγελματικά αναλαμβάνουμε:

 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρωνηλεκτρικά έργα
 • Οικιακούς και βιομηχανικούς αυτοματισμούς
 • Εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Μελέτη φωτισμού
 • Ηλεκτρικούς πίνακες
 • Διόρθωση συνημιτόνου cosφ
 • Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης
 • Συναγερμούς / Πυρανίχνευση
 • Τηλεχειρισμούς GSM / RF
 • Αυτοματισμούς αντλιοστασίων
 • Γεννήτριες UPS
 • Αυτοματισμούς με χρήση PLC, Οθόνες αφής (SCADA)
 • Συντήρηση και έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Εκκίνηση και ρύθμιση στροφών κινητήρων με χρήση inverter
 • Ζύγιση