Τα Τιμολόγια της ΔΕΗ

Ποια είναι τα Τιμολόγια Οικιακής Χρήσης

Τα θεσμοθετημένα Τιμολόγια Οικιακής χρήσης είναι τα:

 • Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1
 • Οικιακό Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) - Γ1. Το Οικιακό Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (Γ1Ν) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με δύο τιμές. Έτσι, οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της κανονικής χρέωσης χρεώνονται με την κανονική τιμή (Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση-Γ1), ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της χαμηλής χρέωσης χρεώνονται με μειωμένη τιμή.
 • Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ. Για τους πολύτεκνους, οι οποίοι έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω, έχει θεσμοθετηθεί ειδικό φθηνότερο τιμολόγιο το Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ.
 • Κοινωνικό Τιμολόγιο - ΚΤ

Για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών, όπως άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι και ΑΜΕΑ, θεσπίστηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Πότε δικαιούμαι Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) και για ποιες ώρες ισχύει

Το Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής.

Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό).

Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι:

 1. Για τους Οικιακούς πελάτες :
  • Τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30. Συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00.
  • Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.
   Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον
 2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυκτερινό), απαιτείται:

 1. Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
 2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΕΗ (απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα και τα στοιχεία του ΑΦΜ).
 3. Να υποβληθεί στη ΔΕΗ, μαζί με την αίτηση, νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) όπου θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (δεν απαιτείται νέα ΥΔΕ εάν προϋπήρχε ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης και αναφέρεται στην ήδη κατατεθειμένη στη ΔΕΗ ΥΔΕ του ακινήτου).
 4. Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα όσα ισχύουν συγκεκριμένα για το λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 10500.

Αγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο, για αγροτικές επιχειρήσεις

Το Αγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο, χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ142196/10-11-87 περί "Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού", όπου αναφέρονται οι αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης του Αγροτικού Τιμολογίου σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην οικεία Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) του αντίστοιχου Νομού, η οποία είναι η αρμοδία υπηρεσία για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικεία ΔΕΒ του Νομού ή μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ΔΕΗ στο 10500 (για Αττική).