Τρόποι πληρωμής των λογαριασμών

Που μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου;

Τα σημεία εξόφλησης των λογαριασμών μέχρι την λήξη προθεσμίας τους αναφέρονται στο πίσω μέρος του λογαριασμού ήτοι, στα ταμεία της ΔΕΗ, στα ταχυδρομικά γραφεία, στους αγροτικούς διανομείς των ΕΛΤΑ, στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα, (φαρμακεία, ΠΡΟΠΟ, supermarket ΑΤΛΑΝΤΙΚ, ΑΒ Βασιλόπουλος, κ.λπ.), στα καταστήματα της ACS courier, στα υποκαταστήματα συμβεβλημένων τραπεζών, στα ΑΤΜ's τραπεζών όλο το εικοσιτετράωρο και αυτόματα μέσω του Α.Π.ΛΟ. (με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ύστερα από σχετική εντολή).

Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, τότε η εξόφληση γίνεται μόνο στα γραφεία της ΔΕΗ.

Τι είναι το Α.Π.ΛΟ.;

Χωρίς αμφιβολία ένας από τους απλούστερους τρόπους εξόφλησης λογαριασμών που δεν απαιτεί καμία φροντίδα από τον καταναλωτή είναι το Α.Π.ΛΟ. (Αυτόματη Πληρωμή Λογαριασμών). Με το ΑΠΛΟ, η εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος γίνεται μέσω πάγιων τραπεζικών εντολών.

Η ενεργοποίηση του ΑΠΛΟ γίνεται ύστερα από κατάθεση, για μία μόνο φορά, σχετικής αίτησης στα γραφεία της ΔΕΗ ή στις συμβεβλημένες τράπεζες όπου διατηρείτε λογαριασμό.

Όταν η εξόφληση του λογαριασμού ρεύματος γίνεται μέσω του ΑΠΛΟ, το ποσό του λογαριασμού πιστώνεται στη ΔΕΗ την ημερομηνία λήξεως του λογαριασμού.

Σε ποιες τράπεζες μπορώ να δώσω πάγια τραπεζική εντολή για αυτόματη εξόφληση των λογαριασμών μου;

Οι συμβεβλημένες τράπεζες όπου λειτουργεί το ΑΠΛΟ είναι:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • ΩΜΕΓΑ Τράπεζα A.E.
 • Εμπορική Τράπεζα
 • NOVA BANK
 • ALPHA BANK
 • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ)
 • Γενική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.
 • ASPIS BANK
 • Τράπεζα Αττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς A.E.
 • PROBANK
 • EFG EUROBANK ERGASIAS
 • ABN AMBRO BANK N.Y.
 • Τράπεζα Κύπρου
 • HSBC BANK plc
 • MARFIN EGNATIA Τράπεζα
 • AMERICAN EXPRESS BANK LTD
 • Λαϊκή Τράπεζα A.E.
 • CITIBANK N.A.
 • Ελληνική Τράπεζα LTD
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
 • FBB Α.Ε

Πως μπορώ να ελέγξω την εξόφληση του λογαριασμού ρεύματος όταν επιλέξω την πληρωμή μέσω Α.Π.ΛΟ.;

Στην περίπτωση επιλογής αυτόματης εξόφλησης καταναλώσεων μέσω του Α.Π.ΛΟ., η είσοδος στο σύστημα Α.Π.ΛΟ. θα θεωρηθεί ότι ισχύει από την αποστολή στον πελάτη ΔΕΗ λογαριασμού ρεύματος πάνω στον οποίο αναγράφεται η ένδειξη "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ". Οι τυχόν ανεξόφλητοι λογαριασμοί χωρίς την ένδειξη αυτή θα πρέπει προς αποφυγή διακοπής ρεύματος να εξοφληθούν από τον πελάτη ΔΕΗ με τον τρόπο που εφάρμοζε μέχρι τότε.