Υπηρεσίες

Υπεύθυνα και επαγγελματικά αναλαμβάνουμε:

  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων

ηλεκτρικά έργα

 • Οικιακούς και βιομαχανικούς αυτοματισμούς
 • Εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Μελέτη φωτισμού
 • Ηλεκτρικούς πίνακες
 • Διόρθωση συνημιτόνου cosφ
 • Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης
 • Συναγερμοί/Πυρανίχνευση
 • Τηλεχειρισμοί GSM/RF
 • Αυτοματισμοί αντλιοστασίων
 • Γεννήτριες UPS
 • Αυτοματισμοί με χρήση PLC,Οθόνες αφής(SCADA)
 • Συντήρηση και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Εκκίνηση και ρύθμιση στροφών κινητήρων με χρήση inverter
 • Ζύγιση